* Dover Deal And District Bar Billiards League. *

* Winter league 2006-07

D. Williams Singles Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

09/01/2007

D. WILLIAMS 790C Lancaster 1270LN
Player stat

D. Williams Pairs Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

03/10/2006

D. Howarth & D. Williams 3930B. Carpenter & Ka. Keen 1810WY(EQ)

03/10/2006

B. Edwards & D. Williams 4840A. Keen & B. Carpenter 1670WN(EQ)

03/10/2006

W. Cowdrey & D. Williams 1110Ka. Keen & A. Keen 4260LN(EQ)

31/10/2006

Ann Garlinge & C Lancaster 1000D. Williams & S. Cowdrey 1370WN(EQ)

31/10/2006

P Garlinge & Ann Garlinge 3690R. Cowdrey & D. Williams 1250LY(EQ)

07/11/2006

R. Cowdrey & D. Williams 3080R. Collins & H. Pearson 1450WN(EQ)

07/11/2006

D. Williams & D. Howarth 1560P. Collins & R. Collins 1510WN(EQ)

14/11/2006

W. Cowdrey & D. Williams 1270L. Callanan & W. Griffiths 3430LN(EQ)

28/11/2006

A. Keen & Ka. Keen 2570D. Williams & D. Howarth 1440LN(EQ)

28/11/2006

Ka. Keen & B. Carpenter 2070W. Cowdrey & D. Williams 1440LY(EQ)

19/12/2006

G. Gilbert & H. Pearson 2750R. Cowdrey & D. Williams 1370LN(EQ)

19/12/2006

Ken Keen & G. Gilbert 3620W. Cowdrey & D. Williams 1760LY(EQ)

19/12/2006

H. Pearson & Ken Keen 2920D. Howarth & D. Williams 770LY(EQ)

09/01/2007

D. Williams & D. Howarth 2040C Lancaster & P Garlinge 0WY(EQ)

09/01/2007

W. Cowdrey & D. Williams 1650P Garlinge & Ann Garlinge 1480WN(EQ)