* Dover Deal And District Bar Billiards League. *

* Summer League 2006

Ken Keen Singles Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

20/06/2006

P Garlinge 2840KEN KEEN 2020LY

27/06/2006

KEN KEEN 0R. Cowdrey 1970LY

04/07/2006

KEN KEEN 1590P Garlinge 750WN

18/07/2006

KEN KEEN 1480K. Symes 2900LY

01/08/2006

B. Carpenter 1640KEN KEEN 3460WN

15/08/2006

KEN KEEN 2820Ann Garlinge 830WN

17/08/2006

T. Philpott 1740KEN KEEN 760LN

29/08/2006

P Garlinge 1730KEN KEEN 1230LY
Player stat

Ken Keen Pairs Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

20/06/2006

Ann Garlinge & A. Holmwood 1430Ken Keen & G. Gilbert 3430WY(EQ)

20/06/2006

P Garlinge & Ann Garlinge 1730H. Pearson & Ken Keen 3100WY(EQ)

27/06/2006

H. Pearson & Ken Keen 3270D. Williams & W. Cowdrey 1350WN(EQ)

27/06/2006

Ken Keen & G. Gilbert 0W. Cowdrey & R. Cowdrey 2130LN(EQ)

04/07/2006

H. Pearson & Ken Keen 460A. Holmwood & P Garlinge 3010LN(EQ)

04/07/2006

Ken Keen & I. Jamieson 520P Garlinge & Ann Garlinge 2760LN(EQ)

18/07/2006

H. Pearson & Ken Keen 2440B. Symes & K. Symes 4120LY(EQ)

18/07/2006

Ken Keen & G. Gilbert 4560I. Dennett & B. Symes 3060WN(EQ)

01/08/2006

A. Keen & R. Beer 2830Ken Keen & G. Gilbert 3610WN(EQ)

01/08/2006

R. Beer & B. Carpenter 4330A. Burns & Ken Keen 1990LY(EQ)

15/08/2006

Ken Keen & G. Gilbert 2500C Lancaster & P Garlinge 2440WY(EQ)

15/08/2006

H. Pearson & Ken Keen 2610Ann Garlinge & C Lancaster 2140WN(EQ)

17/08/2006

S. Philpott & T. Philpott 470H. Pearson & Ken Keen 2070WN(EQ)

17/08/2006

C. Gent & S. Philpott 1720Ken Keen & G. Gilbert 3440WY(EQ)

29/08/2006

P Garlinge & A. Holmwood 1730Ken Keen & G. Gilbert 1640LN(EQ)

29/08/2006

A. Holmwood & Ann Garlinge 1480H. Pearson & Ken Keen 2840WY(EQ)