* Dover Deal And District Bar Billiards League. *

*Summer League 2009*

G. Gilbert Singles Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

07/07/2009

G. Butcher 1040G. GILBERT 2550WY

28/07/2009

A. Keen 910G. GILBERT 3990WY

04/08/2009

L. Callanan 960G. GILBERT 2110WN
Player stat

G. Gilbert Pairs Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

07/07/2009

D. Carliell & G. Butcher 3380G. Gilbert & H. Pearson 1470LY(EQ)

07/07/2009

C. Carlson & D. Latham 4310Ken Keen & G. Gilbert 2650LY(EQ)

28/07/2009

A. Keen & Ka. Keen 3740G. Gilbert & H. Pearson 3120LY(EQ)

28/07/2009

B. Carpenter & A. Keen 910P. Court & G. Gilbert 3340WY(EQ)

04/08/2009

C. & L. Callanan 1630H. Pearson & G. Gilbert 2110WN(EQ)

04/08/2009

L. Callanan & M. Callanan 3340G. Gilbert & Ken Keen 1580LY(EQ)