* Dover Deal And District Bar Billiards League. *

*Summer League 2012*

K. Keen Singles Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

12/06/2012

D. Williams 1930K. KEEN 0LY

26/06/2012

W. Cowdrey 3400K. KEEN 2030LY

10/07/2012

N Scott 3390K. KEEN 1220LN

07/08/2012

G. Butcher 3620K. KEEN 1200LY

21/08/2012

M. Callanan 4520K. KEEN 360LN

04/09/2012

A. Smith 5100K. KEEN 450LY
Player stat

K. Keen Pairs Statistics Report

DATE HOME PLAYER SCORE AWAY PLAYER SCORE W/D/L BREAK

12/06/2012

D. Williams & T Laslett 3210A. Keen & K. Keen 2620LN(EQ)

12/06/2012

I. Jamieson & T Laslett 2960K. Keen & B. Carpenter 2110LY(EQ)

26/06/2012

W. Cowdrey & R. Cowdrey 3490K. Keen & A. Keen 540LN(EQ)

26/06/2012

W. Griffiths & W. Cowdrey 2150B. Carpenter & K. Keen 920LY(EQ)

10/07/2012

B Pechobi & M Stubbs 460K. Keen & B. Carpenter 2440WN(EQ)

10/07/2012

N Scott & B Pechobi 0A. Keen & K. Keen 1740WY(EQ)

07/08/2012

D. Carliell & E. Hogben 3110K. Keen & A. Keen 140LN(EQ)

07/08/2012

D. Latham & C. Carlson 3970B. Carpenter & K. Keen 2080LY(EQ)

21/08/2012

J. Higgens & L. Callanan 3790K. Keen & B. Carpenter 2730LN(EQ)

21/08/2012

M. Callanan & J. Higgens 2270A. Keen & K. Keen 4420WY(EQ)

04/09/2012

A. Smith & C. Brown 6540B. Carpenter & K. Keen 1490LY(EQ)

04/09/2012

C. Brown & S. Richardson 3200K. Keen & A. Keen 3440WY(EQ)